23.06.2018 – Tři v jednom !

Každý malíř a kreslíř ze školních lavic a mateřinky, který bude vystavovat své práce v Galerii Záliv Lázně Bechyně v rámci projektu Bechyně, domov můj, si odnese na památku Pochvalné uznání s podpisy dvou umělců a něco „zakázaně“ sladkého. V sobotu dne 23. června 2018 v 18.30 se výstava slavnostně otvírá při křtu půvabné knížky Josefa Rypla, Bechyňské vyprávění dědy Josefa. Ze „sousedních Hoštic“ přijede jihočeský rodák, proslulý režisér Zdeněk Troška a všem zazpívá jiskra operního nebe, Michaela Katráková, po babičce dcera Bechyně. Bude to letní nadílka pro diváky – Tři v jednom!