Zaměření spolku OSVĚTÁŘI JIHU

Cílem spolku je objevovat, uchovávat a šířit kulturní dědictví spjaté s regionem cestou přednášek, výstav a vlastní publikační činností. Přispívat k upevňování odkazu našich předků v oblasti chráněných památek a obohacovat život občanů o hodnoty umění jeho vytvářením či zprostředkováním.

Vyhledávat a sdělovat nejnovější informace, poznatky a nálezy kulturní a společenské povahy se vztahem k vyznačeným regionům.

Připomínáním slavných okamžiků historie probouzet v lidech zdravou míru vlasteneckého cítění a hrdosti k místu jejich života a přispívat prostředky kultury a umění k sjednocení občanů ve vnímání potřeb regionu při ochraně přírodních rezervací a staveb.

Podporovat a zvyšovat turistický ruch v regionu propagováním jeho historie a současnosti a dbát o šíření užitečných informací.

V Bechyni dne 1. dubna 2018

Za výbor spolku:

Pavel Šmidrkal v.r.

Josef Štefl v.r.