Požár Želečského zámku v roce 1927

Prosinec toho roku byl neobyčejně studený. Mrazy dosáhly až – 27°C a to právě v noci z 21. na 22. prosinec, kdy půdu želečského zámku zachvátil zhoubný požár. Jak a kde požár vznikl nebylo zjištěno, předpokladem byla nešťastná náhoda. Požár se záhy rozšířil po celém zámku, shořela celá střecha, jejíž fronta činí 400m, za oběť požáru padla i ozdoba zdejšího zámku – věž s věžními hodinami. Tímto požárem vysoké budovy byl ohrožen pivovar, škola i značná část obce. Obecní kronika píše: „Štěstí bylo, že střechy pokryty byly ne silnou, ale přece postačující vrstvou sněhu, takže až na konce vsi létající jiskry a kusy hořících papírů a látek se tím uhasily“.

K požáru se dostavily četné hasičské sbory z okolí. Pro silný mráz bylo hašení obtížné, voda v hadicích zamrzala. Záchranné práce, při nichž se zejména vyznamenali členové místního hasičského sboru bezpříkladnou obětavostí, byla vynesena větší část drahocenného nábytku.

Přes snahu desítek hasičů požár pronikl do druhého podlaží, počaly hořet podlahy a následně pronikající voda podmáčela stropy i u prvního podlaží, které se pak zřítily. Požár zuřil po dvě noci a uhašen byl až třetí den dopoledne.

Škoda byla odhadnuta na 500 000Kč a byla kryta jen částečně pojistkou na 160 000 Kč. Bezpečnostní službu během hašení požáru konalo četnictvo ze Želče, z Plané, Malšic a ze Soběslavi.

Zámek v Želči stojí na místě bývalé tvrze a první zprávy o něm jsou z roku 1398. Patřil pánům z Rožmberka, později pánům ze Šternberka a potom rodině hrabat z Harrachu.

Roku 1907 koupil zámek bývalý poslanec František Mašek a v době požáru patřil jeho synovi.Neštěstí, které stihlo velkostatkáře a bývalého poslance Maška vyhořením starobylého zámku právě před vánocemi — „vzbudilo ve všech vrstvách obyvatel živou účast, neboť pan velkostatkář Mašek jest jedním z význačných pracovníků jihočeských a můžeme snad i to říci, vzorný hospodař a jenž netoliko předchází příkladem prozíravé a úspěšné práce, ale ochotně pomáhá také všude, kde mu jest to možno.“

Dnes už místo zámku, kde bývalo před rokem l989 zemědělské učiliště, zbyl jen prázdný pozemek, který bude využit k jiné stavbě.

 

Zpracoval Josef Štefl