Hlavatce a Jan Žižka

K roku 1406 nastupuje nový majitel Bechyně Heralt z Kunštátu a jeho synové. Heralt z Kunštátu byl ve své době mocným a vlivným velmožem. Na přelomu 14. a 15. století, kdy byla Morava zmítána domácí válkou, přiklonil se Heralt ke straně markraběte Jošta, z jehož pověření zastával vysoké funkce ve správě země. Za své služby se Heralt z Kunštátu dočkal bohatých odměn, mimo jiné získal hrad a panství Bechyňské.

„On i jeho synové byli výbojní, rádi vyhledávali půtky a měli rozepři s českým králem Václavem IV. Ten jim odpíral některé výhody a tak 24. února 1406 vyrazili ke královskému městu Vodňany, to vyplenili, pobrali welkau laupež a zjímali měšťany“

Později se král s Kunštátskými dohodl a učinil „jistá narovnání“.

Za vlády bratří z Kunštátu na Bechyni podnikal budoucí hejtman Jan Žižka v roli lapky odvetné výpady na zboží Rožmberské v našem okolí a sám se i s lupem skrýval ve vsi Hlavatce. – letopisy praví

„ A pan Heralt mladší z Bechyně stál prý při něm v těchto podnicích.“

Toto loupeživé řádění Jana Žižky dokládá „Popravčí kniha pánů z Rožmberka z let 1389-1429“, kde je psáno o Žižkově lapkovské kariéře – v tomto roce, tj. roku 1406 se zde doslovně píše:

„ A na Žižku Jan Holý pravil, že Žižka, Jindřich a bratr Žižkův vzali sú herynky a že on a Troskovec odpověděli pánu ( Jindřichovi z Rožmberka) a že Žižka sebral vozy a pánu odpověděl.“

 

/Archiv Třeboň – podle archivních záznamů zpracoval Josef Štefl /