Slavnostní zahájení saisony v Lázních Bechyni v r. 1936

„Letošní zahájení lázeňské saisony bylo provedeno v širším měřítku pod protektorátem městské rady ve dnech 1., 2. a 3 května a možno říci, i když počasí nebylo valně příznivé, že slavnosti měly plný úspěch jak u obecenstva, které lázně navštívilo, tak i po stránce propagační, protože velké množství plakátů, pozvánek a novinářských noticek upozornilo širší obecenstvo na Bechyni a jak se již nyní ukazuje, nikoliv bezvýsledně“.

Tak je to uváděno v Lázeňských novinách ze dne 1. června 1936.


Netradiční zahájení lázeňské sezóny započalo celostátními závody poštovních holubů podle tehdejších platných řádů Ústředního svazu spolku chovatelů poštovních holubů v ČSR.

Závodů se zúčastnilo 22 holubářských spolků z Čech a Moravy, z nichž nejvzdálenější byl z Moravské Ostravy, byly zastoupeny i spolky z Prahy, Plzně, ale i z jihočeského kraje a to z Písku, Tábora, Jindřichova Hradce a Českých Budějovic. Celkem bylo do Bechyně zasláno k závodění na 2 000 holubů. Byl to nádherný pohled na mračna holubů, kteří na povel byli vypuštěni z klecí a vzlétli k obloze, kde kroužíce, hledali světovou stranu, kterou se museli dát, aby dosáhli svého síle, svého domova. Ve výšce asi 300 metrů bylo vidět skupinky holubů, kteří se asi 20 minut po vzletu rozmýšleli, kterým se dát směrem. Lázně Bechyně tímto způsobem poslaly celé Československé republice pěkný pozdrav a podle dochovaných zpráv tuto akci přivítala veřejnost velmi sympaticky. Vítězi byla předána cena města Bechyně a od správy lázní křišťálový pohár s poukazem na týdenní pobyt, druhá až pátá cena byla ohodnocena plaketami a třídenními pobyty lázní. Každý ze zúčastněných spolků si odnesl upomínkový diplom s pohledy na Bechyni.


Po vypuštění holubů následoval v lázeňském sále dopolední koncert, odpolední program pokračoval tanečními čaji a v závěru dne byl uspořádán společenský večer.


V sobotu odpoledne dne 2. května byla zahájena propagační lukostřelecká exhibice pro lázeňské hosty. V malém lázeňském sále byla uspořádána pěkně aranžovaná Sportovní výstavka a od 19. hodin byl organizován společenský večer s tanečními závody ve velkém lázeňském sále.

Kronika města uvádí: „V soutěži tančeny byly: waltz, tango, fox-trott a valčík. Zúčastněných bylo 17 párů, z nichž 5 bylo vyznamenáno cenami a diplomy“.

Taneční závody pokračovaly i druhý den, v neděli 3. května, kdy nejlepší páry svedly tuhý boj o Přebor Lázní Bechyně. Tančily se opět všechny tance a závod byl dotován křišťálovým pohárem a soškou pro vítězný pár, ostatní byly odměněni kovovými plaketami a diplomy. Finále tanečních závodů se stalo velkou společenskou událostí a obecenstvo uspořádalo vítězným párům srdečné ovace za jejich výkony.


Slavnostní program pokračoval v neděli dopoledne, kdy byly odstartovány závody v lukostřelbě na sokolském cvičišti u lázní. Sportovní lukostřelecké klání bylo rozděleno na závod mužů nováčků, závod žen nováčků, závod mužů a žen i tříčlenných družstev.

Soupeření se protáhlo do odpoledních hodin a bylo bohatě odměněno cenami, z nichž hlavní byla Velkou cenou města Bechyně a lázně darovaly pohár s plaketami.

Pravým pozdvižením, a nejen v dětském světě, se stalo vypouštění reklamních balonků, ke kterým byly připevněny dvojité korespondenční lístky s reklamou na Libušiny lázně a sponzorů. Živo bylo na hřišti u lázní při startu stovek balonků, ale i v celých jihozápadních Čechách, kde obyvatelé sledovaly let balonků s nadějí na získání vypsaných cen. Trasa balonků vedla od Budějovic k Domažlicím, nejvzdálenější byly nalezeny až v Bavorsku. Sponzoři jako Fernet Branca či Baťa prodejna Bechyně věnovaly řadu cen pro nálezce nejvzdálenějších balonků.

Další pěknou a pro Bechyni velmi významnou soutěží byla Soutěž kinoamatérů, pro kterou město věnovalo hodnotnou cenu a správa lázní opět pohár pro vítěze s týdenním pobytem, další čtyři nejlepší byly odměněni třídenním pobytem a diplomy. Tuto soutěž pro filmaře amatéry vypsalo ředitelství Lázní Bechyně a mohly se ho zúčastnit kluby i jednotlivci s libovolnou délkou i rozměru filmu (8, 9,5 a 16 mm). Předepsané podmínky byly: film musí být natočen v Lázních Bechyně ve dnech zahájení lázeňské sezony a nejméně polovina filmu musí obsahovat výjevy ze slavnostního zahájení. Celý třídenní pořad slavnosti byl snímán 20 filmaři amatéry. Vedle toho byla Bechyně natáčena profesionály a premiéra tohoto zvukového filmu byla předváděna ve čtvrtek 21. května za velké účasti obecenstva v Bio Sokol na Protivínce a film pak nastoupil cestu po českých městech, aby byl dobrou propagací našemu městu a lázním.


Slavnosti byly zakončeny v neděli večer rozdáním cen a proslovem starosty města Karlem Homérem, který ohodnotil význam lázeňského a cizineckého ruchu pro Bechyni a ukončil svojí řeč prohlášením o zahájení sezóny.


O měsíc později, v neděli 14. června, byly pořádány ředitelstvím lázní střelecké závody na hliněné holuby za spoluúčasti Loveckého klubu a Spolku Střelců v Bechyni. Soutěžilo se na fotbalovém hřišti u lázní za účasti 80 střelců za protektorství velkostatkáře Alfonse Paara. Závody se všestranně vydařily a byly dobrým oživením lázeňské sezóny, ale i účinnou propagací Libušiných lázní a města Bechyně.

Zastoupena byla města Praha, Písek, Tábor, Krásná Hora, Příbram a Bechyně. Této zajímavé soutěži přihlíželo od rána do večera veliké množství diváků z města i okolí a zejména letní hosté. Závody byly v obsáhlosti programu a množství věnovaných cen největšími závody v roce 1936 v Československé republice. Rozdáno bylo 70 cen věnovaných Správou lázní a sponzory, z toho 7 křišťálových broušených pohárů. Závody byly ukončeny se sedmou hodinou večerní a pokračovaly četně navštíveným „mysliveckým věnečkem“ ve velkém lázeňském sále, kde se také konalo udílení cen.Zásluhu a příjemný ráz společenského ruchu po celou dobu lázeňské sezony má nesporně nový ředitel lázní pan František Kříž, který připravoval milé rozptýlení lázeňským hostům od jara až do září. Takových atrakcí, jaké dovedl uspořádat ředitel Kříž, naše lázně dosud nepoznaly a proto letní hosté i domácí obyvatelstvo tuto zásluhu rádi kvitují.

/ 2016/