J.K.Hraše – rok 1867

Jak vznikl název obce Bežerovice:

Dle „Mater verborum“, tohoto neocenitelného pokladu našeho, slula hranice, na níž se těla zemřelých upalovala, žároviště, sarovisce, pyra, rogus, id est lignorum constructio, in qua mortui comburuntur.

(volný překlad -pohřební hranice ze dřeva, na které byl mrtvý spálen).

Proto najdeš v Čechách a v sesterské Moravě mnoho jmen, která svůj původ od upalování mrtvol, od žároviště mají jako: Žerovice, Žarovice, Serovice, Žerovnice, Bežerovice(Bezžerovice) atd….

 

A proč je Kamenný dvůr i stráně u Bechyně v katastru Bežerovic?

V roce 1832 byla prováděna nová měření pozemků a panští úředníci knížete Paara odpojili Kamenný dvůr od Bechyně a přičlenili jej i s pozemky k obci  Bežerovice.

Proč?

Paarovský velkostatek se tak oprostil zavedeným městským poplatkům, „čímž město značně utrpělo na svých příjmech…“