Jak cikánka poradila selce od učarování.

Selka v Bežerovicích měla krávu, která jí dávala užitek; přestala však dojiti a všecka pomoc marnou.

Přišla do stavení cikánka a žádala hospodyni za kousek másla. Že prý žádného nemá, že živí vola.

Panimámo! řekla cikánka, vaše kráva má učarováno; zaplatíte-li mi, pomůžu vám. Selka jí hned zaplatila, načež cikánka podávajíc jí hrstku bylin pravila:

Až budete péct chleba, dejte ty byliny do novýho hrnečku, v kerym eště nic vaříno nebylo a postavte ho mezi ústa do pece. Při tom nesmíte nikomu nic pučit a vartovat stavení, aby k němu žádnej neměl přístupu, nebo dyby ten čarodějník z vašeho stavení aspoň stéblo dostal, nebylo by to nic platný. Selka při nejbližším pečení chleba učinila, jak cikánka radila a tu v hrnečku začalo velice praskati.

Rychle vyběhla ven a uviděla sousedku, která z došků na chlévcích vytahovala stébla. I spustila:

Ty zatracená čarodějnice, to jsi ty, co mi můj užitek bereš ?

V poledne, když přišla kráva ze stáda domů, nadojila selka hrnec mléka. Čarodějnice proti nařknutí hájila se u soudu v Bechyni, ale pro to přece prý až do smrti čarodějnicí zůstala.

 

(Vypravovala Marie Hachová, která pravdu toho stvrzuje.)