Hlavatce a Jan Žižka

K roku 1406 nastupuje nový majitel Bechyně Heralt z Kunštátu a jeho synové. Heralt z Kunštátu byl ve své době mocným a vlivným velmožem. Na přelomu 14. a 15. století, kdy byla Morava zmítána domácí válkou, přiklonil se Heralt ke straně markraběte […]